Economie

‘Ultieme poging’ om crisis bij Eneco te bezweren

De centrale ondernemingsraad van Eneco (cor) gaat de komende twee weken om de tafel met het bestuur, commissarissen en aandeelhouders, in een ultieme poging een einde te maken aan de vertrouwenscrisis binnen het energiebedrijf. Dat is de uitkomst van een lange zitting woensdag bij de Ondernemingskamer, onderdeel van het Amsterdamse gerechtshof.

Voorzitter Gijs Makkink van de Ondernemingskamer kwam met dit voorstel, nadat de centrale ondernemingsraad hem had gevraagd een onderzoek in te stellen.

Sinds een jaar staat Eneco, nu nog in handen van 53 gemeenten, te koop en dat voornemen heeft geleid tot grote spanningen bij de raad van bestuur, commissarissen, aandeelhouders en de personeelsvertegenwoordiging. Die spanningen leidden in april tot het vertrek van topman Jeroen de Haas. De cor werd daarbij naar eigen zeggen gepasseerd, zoals de raad ook onvoldoende betrokken was bij de snelle benoeming van opvolger Ruud Sondag.

De cor had de Ondernemingskamer ook om twee supercommissarissen gevraagd die de verstoorde verhoudingen moeten herstellen. Zij zouden in de plaats moeten komen van onder meer Edo van den Assem, de president-commissaris.

Makkink drong nadrukkelijk aan op een lijmpoging „in het belang van het bedrijf” en suggereerde dat een vertrek van de president-commissaris daarbij bespreekbaar moet zijn, iets wat bij de advocaat van de commissarissen wat gemor opriep. Bij de benoeming van twee nieuwe commissarissen zou de cor tevens de gelegenheid kunnen krijgen een grote rol te spelen.

Verder zullen de cor en de bedrijfstop het de komende twee weken eens moeten worden over de interpretatie van eerder gemaakte afspraken tussen commissarissen en aandeelhouders over het verkoopproces. Die zijn de voorbije maanden bron geworden van felle discussie.

Na de nodige twijfel bij vooral de cor, die het vertrouwen in de bedrijfstop grotendeels heeft verloren, stemde die toch in met een verzoeningspoging.

Het voorstel tot bemiddeling van de Ondernemingskamer komt niet als een verrassing. Uit een reconstructie in NRC zaterdag bleek al dat twee eerdere bemiddelingspogingen op enkele details waren gestrand. Daarbij ging het onder meer om formuleringen in het persbericht. Toen al bleek Van den Assem bereid te zijn te vertrekken.

Lees ook: Wantrouwen en grote ego’s hebben Eneco in chaos gestort