Buitenland, Tech

Onrust tussen Oost en West gijzelt OVSE

De spanningen tussen Rusland en het Westen frustreren het functioneren van de internationale organisatie OVSE, die is opgericht om spanningen tussen Oost en West te verminderen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wordt door aanhoudende meningsverschillen tussen Oost en West gegijzeld.

De organisatie in Wenen kon afgelopen jaar het mandaat voor drie belangrijke veldmissies niet op tijd verlengen, moest het zes maanden zonder goedgekeurde begroting stellen en over de bezetting van de vier belangrijkste diplomatieke functies, waaronder de toppositie van secretaris-generaal, bereiken de lidstaten maar geen overeenstemming.

Dat zegt secretaris-generaal van de OVSE, Lamberto Zannier. „Hoe meer polarisatie er is in de organisatie, des te moeilijker wordt het om deze vraagstukken op te lossen. Alles wordt politiek.”

Zannier schetst een somber beeld van de Oost-West-verhoudingen. „Ik zie een sfeer van beschuldiging en tegen-beschuldiging. Aan beide kanten voelt men zich bedreigd.”

Lees ook de column van redacteur geopolitiek Michel Kerres: Lege stoel in Den Haag is teken van de Oost-West-spanning