Tech

Brandhaard-tv gemonteerd als essay

Hoe televisie ook het bronmateriaal kan leveren voor een vruchtbaarder, kunstzinnige benadering.