Maatschappij

Aantal insecten in Nederlandse natuurgebieden gehalveerd

In natuurgebied de Kaaistoep bij Tilburg komen nog maar half zo veel nachtvlinders en kevers voor vergeleken met twintig jaar geleden. En in twee andere natuurgebieden in Drenthe is het aantal loopkevers sinds 1995 met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van jarenlang verzamelde vangstdata van verschillende groepen insecten. Natuurmonumenten, dat het onderzoek heeft laten uitvoeren, presenteerde er deze maandag een rapport over.

Aanleiding voor het onderzoek was een vorig jaar oktober verschenen studie in 63 Duitse natuurgebieden. Daaruit bleek dat het totale gewicht van de gevangen insecten in 27 jaar tijd met driekwart was afgenomen. De oorzaak was onduidelijk, maar de onderzoekers suggereerden een belangrijke rol voor de intensivering van de landbouw. Het onderzoek kreeg internationaal veel aandacht. In Nederland leidde het tot Kamervragen.

Volgens Natuurmonumenten zijn de Nederlandse bevindingen in lijn met de Duitse studie. Ze spreekt van „een grote aanslag op de kringloop van het leven”. Insecten spelen een cruciale rol in ecosystemen. Maar liefst 80 procent van de wilde planten heeft insecten nodig voor hun bestuiving, en 60 procent van de vogels eet insecten.

Lees ook: Honderden avonden insecten tellen op het witte doek